Beste mevrouw Halsema, beste burgemeester,

(English follows Dutch, scroll down)

Wij botsten eens tegen elkaar op, op de trap van de De Balie, wij waren beide in dezelfde staat, een van ons ging naar binnen, de ander naar buiten. Dit was lang voordat ik wist, dat u onze Burgemeester zou worden. Hierdoor weet ik, dat u (in ieder geval ooit, BC uiteraard; “Before Corona”) wel eens een “drankje buiten de deur deed”. Kunt u zich die tijd nog herinneren? Heeft u het ook wel eens meegemaakt, dat u als vrouw, op weg naar huis na zo’n gezellig avondje heel nodig moest plassen? Wat deed u dan? 

Ik weet niet of u vroeger ook wel eens een festivalletje pakte en wat u op Bevrijdingsdag of Koninginnedag of tijdens Pride deed, maar u heeft in ieder geval vast en zeker van andere vrouwen gehoord wat een drama het was op zo’n dag als vrouw in onze mooie hoofdstad te moeten plassen. 

Ik maakte me hier geen zorgen meer om, want ik dacht dat ik daar helemaal overheen was gegroeid; dat “festivallen” en uitgaan en buiten drinken enzo, maar ook ik had deze wereldwijde pandemie natuurlijk niet voorzien. “Alles” is gecancelled en “alles” is dicht. Waar ik “vroeger” nog ff een café in kon om na betaling van € 0,50 (en iets later €1,-) of een aankoop, gebruik kon maken van een toilet, kan dit tegenwoordig niet meer.

Ik ben vorig jaar ziek geworden. Herstel gaat langzaam en mijn artsen hebben mij aangeraden elke dag te wandelen. Dit kost mij sowieso vaak veel moeite, maar hiernaast heb ik een ander Heel Groot Probleem. Het is tegenwoordig voor een vrouw helemáál niet meer mogelijk ergens een behoefte te doen. Na een korte wandeling moet ik al plassen en een lange wandeling lukt dus niet. Ik weet, dat ik niet de enige ben met dit probleem. Naast de zieken geldt dit natuurlijk ook voor andere iets zwakkeren, zwangeren, mensen die menstrueren, ouderen, kinderen en vast veel meer categorieën, die ik nu vergeet. 

Heeft u enig idee hoe groot dit probleem voor mensen zoals ik en met mij velen anderen in Amsterdam is? Kunnen wij hier iets aan doen? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dear Mrs. Halsema, dear Mayor,

We bumped into each other once, on the stairs of the De Balie, we were both in the same condition, one of us went in, the other out. This was long before I knew you were going to be our Mayor. Because of this I know that you (at least once, BC of course; “Before Corona”) sometimes “went out for a drink”. Do you still remember those times? Have you ever experienced that you, as a woman, needed to pee on your way home after such a pleasant evening? Then what did you do?

I don’t know if you used to also “catch a festival” and what you did on Liberation Day or Queen’s Day or during Pride, but you must have most certainly heard from other women what a drama it was on such a day to have to pee as a woman in our beautiful capital.

I didn’t worry about this anymore, because I thought I had grown over that; “catching festivals” and going out and drinking outside and all that, but of course I hadn’t foreseen this worldwide pandemic either. “Everything” has been cancelled and “everything” is closed. Where “in the past” I could still go into a café to use a toilet after paying € 0.50 (and a little later € 1) or a purchase, this is no longer possible nowadays.

I got ill last year. Recovery is slow and my doctors recommended that I take a walk every day. This often takes me a lot of effort anyway, but next to it I have another Very Big Problem. Nowadays it is absolutely no longer possible for a woman to find a (public) bathroom. After a short walk I already have to pee and thus a longer walk is not possible. I know I’m not alone in this problem. In addition to the sick, this of course also applies to other slightly weaker people, pregnant women, people who menstruate, the elderly, children and probably many more categories, which I am now forgetting.

Do you have any idea how big this problem is for people like me and many others in Amsterdam? Can we do something about this?

#DLCS #DLCSmanagement #Burgemeester #Mayor #BriefAanDeBurgemeester #BurgemeesterHalsema #MayorOfAmsterdam #FemkeHalsema #DurfTeVragen #Vrouwenproblemen #IkMoetPlassen #OpenbaarToilet #PubliekToilet #DurfTeVragen #WaarKanIkNaarDeWC #Amsterdam #GemeenteAmsterdam #Toegankelijkheid #HogeNood #Covid19 #CoronaProblemen #CovidProblemen #CovidProblems #GetUpStandUp #DeBalie #Drinken